2022

Symposium financiering huisartsgeneeskunde

Doe mee met de samenwerking aan integrale verbetering van huisartsgeneeskunde.

Een seminar voor huisartsen en professionals uit het sociaal domein.

Verbetering

In 30% van de zorgprocessen worden onjuiste keuzes gemaakt. Ondanks vele initiatieven wil dit percentage maar niet dalen. Er is daarom steeds meer aandacht voor - en behoefte aan - verbetering van het proces van zorgverbetering. Hoewel de inhoud (het te verbeteren zorgproces) vooropstaat, blijkt uit onderzoek dat ook de cultuur in het ontwikkelnetwerk en de kwaliteit van supportstructuren en -netwerken van groot belang zijn.

Gerichte inzet

Er kan veel verbeterd worden aan het in kaart brengen van de zorgprocessen. De MPS®-methode bijvoorbeeld, biedt een gevalideerde en concrete aanpak voor een regionaal zorgplatform. Op dit seminar delen we deze en andere kennis en ervaringen en laten we zien hoe we met gerichte inzet en goede samenwerking veel willen bereiken.

Online en on site seminar

Het heeft veel waarde collega's in de ogen te kunnen kijken en de lichaamstaal van sprekers te lunnen lezen. We gaan deze bijeenkomst dan ook on site organiseren. Ook werken we aan mogelijkheden voor video-verbinding zodat je online kunt aansluiten.

Sprekers:

  • Ernst Jurgens , Opleider , bedrijfsarts.

  • Joep Teijink , Medisch Specialist

  • Hedwig Vos : Opleider, huisarts

  • Sylvia van der Burg : Verzekeringsarts / hoogleraar Hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde. De mogelijkheden van de verzekeringsarts

Ben je al betrokken bij de (door-)ontwikkeling van een lokaal zorgnetwerk? We spreken je graag voor een kort interview over je ervaringen.

Wil je een uitnodiging met het definitieve datum en programma ontvangen? Maak gebruik van de voor-inschrijving.