Adviesraad en organisatie

De adviesraad van lokale netwerkzorg bestaat uit betrokken en bewuste artsen (huisartsen, arbo-artsen, verzekeringsartsen, medisch specialisten), die de systeembelemmeringen voor verbetering van zorg (her)kennen. Zij willen desondanks verder, omdat zij daarvoor diepgaand gemotiveerd zijn. Binnen lokale netwerkzorg reflecteren zij op de strategie, structuur en cultuur; op de kwaliteit van het ecosysteem waaraan we bouwen.

Adviesraad

Gedreven om de kwaliteit van zorgtijd te verbeteren

Sylvia van der Burg, Hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde

Linda Battes, MD, PhD en Verzekeringsarts

Kevin De Decker, adviseur verzekeringsarts bij UWV

Ernst Jurgens, bedrijfsarts, intern geneeskundige en bestuurder bij NVBA

Hedwig Vos huisarts, Hoofd huisartsenopleiding LUMC

Organisatie

Dienstbaar, veerkrachtig en betrokken

Rubik Nazarian, Projectmanagement.

Uitgever en verbinder bij DAI-artsen.

Maarten de Winter, Communitymanager.

Kerndocent Strategisch HR, econoom en adviseur