Samenwerken aan de toekomst van zorg

Uitgeverij van beslissingsondersteunende informatie in dagelijkse zorgprocessen voor en door zorgprofessionals.

Lokale Netwerkzorg biedt huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch specialisten en professionals uit het sociaal domein handvatten en een community voor interdisciplinaire samenwerking aan de toekomst van zorg.

Co-creëren aan de toekomst van zorg

De kwaliteit, toegankelijkheid en cliëntbeleving in de Nederlandse zorg zijn over het algemeen goed, maar er is brede consensus dat er veranderingen nodig zijn om dat zo te houden. Een toekomst met nieuwe mogelijkheden ligt voor ons. Het verleden en de wetenschap leren ons wat waardevol en haalbaar is. De regelmogelijkheden 'in het hier en nu' voor vernieuwing zijn echter beperkt. Mede daardoor staat de kwaliteit van werk van medisch professionals onder druik en hebben bureaucratische instituties veel invloed op de veranderingen gekregen.

Gelukkig zijn er goede ideeën en zorgprofessionals die passie hebben om lokaal en ‘van onderop’ aan de toekomst van de zorg te werken.

Relevantie en vakmanschap

Zorgprofessionals maken de zorg en dragen de sleutel tot verandering. De beoogde veranderingen in de zorg moeten samen met de zorgverleners worden georganiseerd. Dit vraagt aandacht, investering in opleiding om tot meer persoonsgerichte zorg te komen en eenvoudigere, waar mogelijk digitale, samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals.

Lokale Netwerkzorg is een uitgeverij van beslissingsondersteunende informatie voor de zorgprofessional. Met goed onderbouwde kennis en digitale informatie kan de arts betere beslissingen nemen tijdens het behandelproces. Betere beslissingen leveren niet alleen veel op voor cliënten. Het geeft ook veel voldoening voor jezelf om met up-to-date kennis patienten te ondersteunen gezond te worden en blijven.

Waar komt die kennis vandaan? Van de auteurs: collega's die willen bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Schrijf je ook mee? Het creatieproces van de (samenwerkende) auteurs wordt optimaal ondersteund. Wij zijn Lokale Netwerkzorg. Dat is ónze passie.

Integraal

We richten ons op integrale verbetering van lokale zorg binnen lokale en regionale zorgnetwerken. Integrale verbetering betekent verbetering van zorg vanuit meerdere perspectieven: positieve gezondheid (inhoud), specialismen (kwaliteit van intramurale zorgprocessen), zorgverzekeraars (kosten), gemeenten (samenwerking met sociaal domein) en patiënten (beleving).

Adviesraad

We bieden support aan auteurs om behandelprocessen effectief vast te leggen en maken resultaten voor cliënten met gevalideerde evaluaties aantoonbaar. We hebben een onafhankelijke adviesraad met artsen die reflecteren op de informatie waarop we ons richten en die we uitgeven. Lees onze visie op de digitale transformatie.

Onze onafhankelijkheid en adviesraad

  • Onze adviesraad selecteert de zorgprocessen waarop we ons richten.

  • We zijn open, resultaatgericht, respecteren autonomie en verschillen en bouwen samen aan een harmonische cultuur. Wrijving geeft glans; gedoe is er genoeg.

  • We zijn onafhankelijk van aanbieders van interventies. We werken wel met hen samen via gesponsorde content.

  • Onze evenementen worden gedragen door deelnemers, ons online kennis- en communicatieplatform is vanuit ideële overwegingen ter beschikking gesteld, de beoogde programma’s gaan draaien op financiering vanuit transitiefondsen.

Heb je vragen?

Neem contact op via info@lokalenetwerkzorg.nl voor meer informatie over toepassingsmogelijkheden